Ocena funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania na przykładzie firmy

praca mgr, liczba stron 116, ocena 5

Wstęp

Rozdział 1. Zintegrowany system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
1.1. Jakość w gospodarce wolnorynkowej
1.2. System zarządzania jakością według norm ISO serii 9000
1.3. Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie według norm ISO serii 14000
1.4. Zarządzanie bezpieczeństwem według normy PN-N 18001
1.5. Zintegrowany system zarządzania

Rozdział 2. Ogólna charakterystyka firmy Boart Longyear Sp. z o.o.
2.1. Struktura organizacyjna i profil produkcji Zakładu
2.2. Charakterystyka procesu produkcyjnego Boart Longyear Sp. z o.o
2.3. Charakterystyka parku maszynowego
2.4. Charakterystyka surowców oraz rynki zbytu wyrobów gotowych

Rozdział 3. Jakość wyrobów wytwarzanych w Boart Longyear Sp. z o.o.
3.1. Charakterystyka produktów wytwarzanych w Przedsiębiorstwie
3.2. Czynniki decydujące o jakości produkowanych wyrobów
3.3. Kontrole czynności przeprowadzanych w Zakładzie

Rozdział 4. Charakterystyka Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Przedsiębiorstwie Boart Longyear Sp. z o.o.
4.1. Struktura systemu zarządzania jakością w Zakładzie
4.2. Analiza działań prośrodowiskowych w Zakładzie
4.3. Analiza działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy

Rozdział 5. Ocena i możliwości poprawy wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Przedsiębiorstwie Boart Longyear Sp. z o.o.
5.1. Ocena efektów funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością
5.2. Ocena zintegrowanych procedur jakościowych i ich rola w ramach systemu zarządzania Przedsiębiorstwem

Zakończenie
Bibliografia

image_pdf