Ocena funkcjonowania przedsiębiorstwa KGHM S.A.

88 stron, 37 pozycji w bibliografii

Wstęp    4

ROZDZIAŁ I.  PRZEDSIĘBIORSTWO – PODSTAWOWE PROBLEMY.    6
1.1. Istota i cele przedsiębiorstwa    6
1.2. Rodzaje przedsiębiorstw i ich specyfika    9
1.3. Istota i czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstwa    17
1.4. Analiza jako narzędzie oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa    22
1.5. Podstawowe mierniki analizy firmy    27

ROZDZIAŁ II. PRODUKCJA I CZYNNIKI WYTWÓRCZE    31
2.1. Struktura przedmiotowa i przestrzenna działalności przedsiębiorstwa.    31
2.2. Działalność eksploatacyjna i rozwojowa KGHM S.A.    36
2.3. Analiza wielkości i struktury produkcji 43
2.4. Majątkowe uwarunkowanie działalności przedsiębiorstwa.    46
2.5. Czynniki ludzki w przedsiębiorstwie – wielkość i struktura.    53

ROZDZIAŁ III.  ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA.    60
3.1. Ocena wykorzystania czynników wytwórczych w przedsiębiorstwie.    60
3.2. Wynik finansowy przedsiębiorstwa i czynniki go kształtujące.    63
3.3. Ocena stanu finansowego przedsiębiorstwa    68
3.4. Uwarunkowania zewnętrzne funkcjonowania przedsiębiorstwa.    74
3.5. Ocena możliwości i kierunków rozwoju firmy.    78

Zakończenie    84
Bibliografia    86
Spis tabel i wykresów    88

image_pdf