Ocena efektywności zadań inwestycyjnych w Gminie Miejskiej

114 stron, 20 pozycji w bibliografii

Wstęp    4

Rozdział I.
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego    6
1.1 Istota samorządu terytorialnego    6
1.2 Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego    7
1.3 Budżet jednostki samorządu terytorialnego    8

Rozdział II.
Zadania inwestycyjne gmin    22
2.1. Istota zadań inwestycyjnych    28
2.2. Rodzaje zadań inwestycyjnych    40
2.3. Zadania inwestycyjne gmin    52

Rozdział III.
Efektywność zadań inwestycyjnych w gminie miejskiej w Brańsku    58
3.1. Ogólna charakterystyka gminy miejskiej Brańsk    58
3.2. Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Brańsk    60
3.2.1. Plan Rozwoju Lokalnego    60
3.2.2. Lokalny Program Rewitalizacji    76
3.3. Zrealizowane zadania inwestycyjne i ich finansowanie    95
3.4. Analiza kosztów i korzyści wynikających z realizacji inwestycji    97
3.5. Ocena efektywności zadań inwestycyjnych i ich wpływ na rozwój miasta    106

Zakończenie    110
Literatura:    111
Spis tabel    111
Spis rysunków    113
Spis map    114

image_pdf