Ocena efektywności podatku od gier losowych

praca magisterska z 65 pozycjami w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział  I. System  podatkowy  w  Polsce  –  ujęcie  teoretyczne    5
1.1.  Historia  systemu  podatkowego    8
1.2.  Geneza  i  rozwój  podatku    14
1.3.  Podatek  od  gier  w  klasyfikacji  podatkowej    18
1.4.  Gry  losowe  i  zakłady  wzajemne  online    23

Rozdział  II. Podatek  od  gier  losowych    28
2.1.  Rodzaje  gier    28
2.1.1.  Gry  losowe    32
2.1.2.  Zakłady  wzajemne    35
2.1.3.  Automaty    37
2.1.4.  Automaty  o  niskich  wygranych    38
2.2.  Podstawa  opodatkowania    40
2.3.  Stawki  podatku    41
2.4.  Deklaracje  podatkowe    42
2.5.  Podatek  od  gier  w  Stanach  Zjednoczonych    43

Rozdział  III. Wpływ  podatku  na  dochody  budżetowe  państwa    46
3.1.  Wielkość  i  struktura  przychodów  podmiotów  urządzających  gry  hazardowe    46
3.2.  Dochody  budżetowe  z  tytułu  podatku  od  gier    51
3.3.  Dochody  budżetowe  z  tytułu  opłat    55
3.3.1.  Zezwolenia    55
3.3.2.  Egzaminy    56
3.3.3.  Świadectwa  zawodowe    58
3.4.  Skutki  wzrostu  obciążeń  podatkowych  na  automatach  o  niskich  wygranych    60
3.5.  Wpływ  legalizacji  hazardu  internetowego    61

Rozdział  IV. Nadzór  i  kontrola  podmiotów  organizujących  gry  losowe  i  zakłady  wzajemne    66
4.1.  Świadectwa  homologacji    66
4.2.  Pozwolenia    69
4.3.  Świadectwa  zawodowe    71
4.4.  Sposoby  unikania  podatku    72

Załączniki    79
Zakończenie    80
Bibliografia    82
Spis  rysunków    87
Spis tabel    88

image_pdf