Ocena działalności Otwartych Funduszy Emerytalnych np. Commercial Union

61 stron, 28 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział I. Istota i rola ubezpieczenia
1.1 Definicja ubezpieczenia
1.2 Charakterystyka ubezpieczeń
1.3 Rodzaje i podział ubezpieczeń
1.4 Rola ubezpieczeń

Rozdział II. Rynek ubezpieczeń w Polsce
2.1. Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej
2.2. Rozdaje systemów ubezpieczeń społecznych
2.3. Konstrukcja nowego systemu ubezpieczeń społecznych
2.4. Obecny system emerytalny

Rozdział III. Analiza działalności Otwartych Funduszy Emerytalnych na przykładzie Commercial Union
3.1 Ocena popularności Otwartych Funduszy Emerytalnych.
3.2. Opłaty manipulacyjne pobierane przez OFE
3.3. Stopa zwrotu i struktura inwestycji
3.4. Ocena działalności CU OFE

Zakończenie

Bibliografia

Wykaz tabel

Wykaz wykresów

image_pdf