Ocena działalności operacyjnej banku Pekao S.A.

109 stron, 31 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział I. Rola i znaczenie banków komercyjnych w gospodarce.
1. Powstanie i ewolucja bankowości
2. Definicje, cele i formy organizacyjne banku komercyjnego
3. Podstawy prawne funkcjonowania banków w latach 90
4. Kierunki rozwoju systemu bankowego

Rozdział II. Charakterystyka działalności banku Pekao S.A. I oddział w Stalowej Woli
1. Tradycje funkcjonowania banku
2. Zakres działalności banku
3. Struktura organizacyjna
4. Rodzaje oferowanych produktów bankowych
4.1   Oferta lokat bankowych
4.2   Rodzaje kredytów
4.3   inne produkty bankowe

Rozdział III. Analiza działalności operacyjnej I oddział banku Pekao S.A. w Stalowej Woli
1. Wielkości i struktura depozytów
2. Obsługa rachunków bankowych
3. Wielkości i struktura udzielanych kredytów
4. Ocena wyników finansowych banku Pekao S.A.

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków i wykresów

image_pdf