Ocena działalności finansowej małego przedsiębiorstwa

83 strony, 27 pozycji w bibliografii

Wstęp    1

Rozdział 1. Analiza finansowa jako instrument zarządzania    4
1.1. Pojęcie analizy finansowej    4
1.2. Źródła danych analizy finansowej    11
1.3. Metody wykorzystane w analizie finansowej    15

Rozdział 2. Sprawozdanie finansowe i kierunki jego analizy    24
2.1. Bilans    25
2.2. Rachunek zysków i strat    31
2.3. Informacje dodatkowe    34

Rozdział 3. Analiza wskaźnikowa    42
3.1. Analiza wskaźnikowa i jej cele    42
3.2. Analiza płynności    43
3.3. Analiza sprawności działania    46
3.4. Ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa    49
3.5. Analiza rentowności    53
3.6. Wzorzec oceny działalności małej firmy    56

Rozdział 4. Ocena działalności Hurtowni mięsa, drobiu i wędlin „X”    61
4.1. Organizacja i zakres działalności przedsiębiorstwa „X”    61
4.2. Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa „X”    62
4.3. Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa „X”    66

Bibliografia    76
Załączniki    78

image_pdf