Obsługa, naprawa i diagnozowanie hamulców hydraulicznych

Praca Magisterska

1. Wstęp.
2. Konstrukcja układu zapobiegającego blokowaniu kół
2.1. Podstawy układu hamulcowego
2.2. Proces hamowania
2.2.1. Przyczepność i droga hamowania
2.2.2. Hamowanie optymalne
2.3. Elementy składowe układu BOSCH MK20
2.3.1. Elektroniczny zespół sterujący
2.3.2. Czujnik prędkości kół
2.3.3. Czujnik położenia pedału hamulca
2.3.4. Lampka kontrolna ABS
2.4. Obwód hydrauliczny
2.4.1. Przekaźnik elektrozaworów
2.4.2. Przekaźnik pompy elektrycznej
2.4.3. Pompa elektryczna
2.4.4. Akumulatory ciśnienia
2.4.5. Elektrozawory
2.4.6. Funkcje zaworów
2.5. Hydrauliczne układy uruchamiania hamulców
2.5.1. Urządzenia pomocnicze układów hamulcowych
3. Obsługa techniczna układów hamulcowych
3.1. Odpowietrzanie układu hamulcowego
3.2. Napełnianie układu hamulcowego
3.3. Czyszczenie układu hamulcowego
3.4. Postępowanie ze zużytym płynem hamulcowym
4.Wymagania stawiane układom hamulcowym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
4.1. W sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów
4.2. Sposób badania skuteczności i równomierności działania hamulców podczas przeprowadzania badania technicznego
4.3. Wykaz czynności kontrolnych oraz metody i kryteria oceny stanu technicznego pojazdu podczas przeprowadzania badania technicznego
5. Diagnostyka układu hamulcowego
5.1. Badanie wstępne układu hamulcowego
5.1.1. Jałowy i czynny skok pedału hamulca
5.1.2. Szczelność układu hamulcowego
5.1.3. Kontrola zużycia hamulca bębnowego
5.2. Sprawdzenie skuteczności działania hamulców
5.2.1. Próba drogowa
5.2.2. Pomiar siły hamowania
5.3. Ocena przydatności płynu hamulcowego
5.4. Urządzenia diagnostyczne układów ABS
5.4.1. Diagnostyka przy podłączeniu szeregowym
5.4.2. Moduł diagnostyczny w miejscu modułu sterującego
5.4.3. Diagnostyka między zespołem sterującym a wiązką
6. Naprawa układu hamulcowego

7.Literatura.

image_pdf