Obraz lipy czarnoleskiej w literaturze polskiej

Praca magisterska napisana w Zakładzie Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ma 65 stron.

Wstęp

Rozdział I. Lipa jako drzewo poetyckiej inspiracji.

Rozdział II. Romantycy wobec tradycji czarnoleskiej.

Rozdział III. Wizerunek lipy w twórczości współczesnej.

Zakończenie
Bibliografia

Wybierając na temat swojej pracy magisterskiej „Obraz lipy czarnoleskiej w literaturze polskiej” pragnęłam ukazać obecność w poezji polskich autorów to najsłynniejsze drzewo.

Mam nadzieję przedstawić jak najpełniej dziedzictwo Jana Kochanowskiego. To jaki wpływ miała jego twórczość na pokolenia poetów. Jak motyw lipy przemawiał do ich wyobraźni i wrażliwości.

[ta praca dostępna jest za darmo]

image_pdf