Obraz lipy czarnoleskiej w literaturze polskiej

Praca magisterska napisana w Zakładzie Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ma 65 stron.

Wstęp

Rozdział I. Lipa jako drzewo poetyckiej inspiracji.

Rozdział II. Romantycy wobec tradycji czarnoleskiej.

Rozdział III. Wizerunek lipy w twórczości współczesnej.

Zakończenie
Bibliografia