Obciążenia podatkowe zakładów opieki zdrowotnej

praca ma 96 stron i 85 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I. Funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej w Polsce 4
1.1. Definicja zakładu opieki zdrowotnej 4
1.2. Podstawy prawne funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej 9
1.3. Formy organizacyjno – prawne zakładów opieki zdrowotnej 16

Rozdział II. Organizacja Zakładu Opieki Zdrowotnej 20
2.1. Organizacja małego zakładu opieki zdrowotnej 20
2.2. Organizacja zakładu opieki zdrowotnej oparta na pionach funkcjonalnych 29

Rozdział III. Rodzaje obciążeń podatkowych zakładów opieki zdrowotnej 39
3.1. Podatki pośrednie – podatek od towarów i usług 39
3.2. Podatki bezpośrednie – podatek dochodowy od osób prawnych 50
3.3. Podatki obciążające koszty – podatek od nieruchomości 62

Rozdział IV. Obciążenia podatkowe zakładów opieki zdrowotnej na przykładzie Centrum Medycznego X Spółka z o.o. 68
4.1. Ogólna charakterystyka Centrum Medycznego X 68
4.2. Podstawowe dane finansowe Centrum Medycznego X 70
4.3. Obciążenia z tytułu podatku od towarów i usług 79
4.4. Obciążenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 80
4.5. Obciążenia podatkiem od nieruchomości 85

Zakończenie 87
Bibliografia 89
Spis tabel 95
Spis rysunków 96
Spis schematów 97

image_pdf