Nowoczesne systemy magazynowania na przykładzie firmy XYZ

86 stron, 52 pozycje w bibliografii

WSTĘP    2

ROZDZIAŁ I. MAGAZYN W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU – ZARYS PROBLEMATYKI    4
1.1. ROLA I ZNACZENIE MAGAZYNU W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM    4
1.2. PODSTAWOWE FUNKCJE I ZADANIA MAGAZYNU    12
1.3. STRUKTURA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM I FUNKCJONOWANIEM MAGAZYNU    19

ROZDZIAŁ II. ORGANIZACJA PROCESÓW MAGAZYNOWYCH    27
2.1. RODZAJE MAGAZYNÓW    27
2.2. GŁÓWNE PROCESY MAGAZYNOWE    31
2.3. DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SYSTEMIE MAGAZYNOWANIA    40

ROZDZIAŁ III. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI MAGAZYNU    50
3.1. ZASADY ROZPLANOWANIA I PROJEKTOWANIA MAGAZYNU    50
3.2. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE MAGAZYNÓW    53
3.3. PODSTAWOWE PRZEPISY I NORMY OBOWIĄZUJĄCE W MAGAZYNOWANIU    59

ROZDZIAŁ IV. NOWOCZESNY SYSTEM MAGAZYNOWANIA NA PRZYKŁADZIE FIRMY XYZ    63
4.1. HISTORIA POWSTANIA FIRMY    63
4.2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI FIRMY    67
4.3. PRZYKŁAD NOWOCZESNEGO ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNEGO SYSTEMU MAGAZYNOWANIA W FIRMIE XYZ    70

ZAKOŃCZENIE    81
LITERATURA    83
SPIS TABEL    86
SPIS RYSUNKÓW    86

image_pdf