Normy ISO 90002000 jako instrument realizacji TQM

95 stron, 53 pozycje w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział I. TQM – Total Quality Management    5
1.1. Co to jest TQM ?    5
1.2. Model TQM wg Oklanda    11
1.3. Główne cele TQM.    13
1.4. Elementy filozofii TQM.    13
1.4.1. Rola kierownictwa we wdrażaniu TQM w organizacji.    13
1.4.2. Czynnik ludzki jako najważniejszy element filozofii TQM    15
1.4.3. Motywacja pracowników    18
1.4.4. Komunikacja w organizacji    22

Rozdział II. Normy ISO 9000    24
2.1. Historia powstania norm ISO    24
2.2. Normy ISO jako nowe podejście do jakości    27
2.3. Ogólna charakterystyka norm ISO 9000: 1987 i ISO 9000:1994    33
2.4. Powody wprowadzenia norm ISO 9000 przez przedsiębiorstwa    36

Rozdział III. Ogólna charakterystyka norm ISO 9000:2000 Nowy kształt norm ISO 9000    44
3.1. Nowa terminologia w normach ISO 9000:2000    44
3.2. Ogólne wymagania norm ISO 9000:2000    47
3.3. Porównanie nowej edycji normy ISO 9000:2000 z poprzednią edycją    59

Rozdział IV. Ewolucja norm ISO 9000:2000    66
4.1. Wybrane elementy filozofii TQM w nowych normach    66
4.2. Podejście procesowe jako nowy element    71
4.3. Ciągłe doskonalenie    75
4.4. Kluczowa rola klienta    78
4.5. Zaangażowanie naczelnego kierownictwa    84

Podsumowanie    88
Bibliografia    90
Spis tabel    94
Spis rysunków    95

image_pdf