Niezawodność modeli urządzenia

Praca inżynierska. Ma 105 stron.

1. WPROWADZENIE

2. CEL I ZAKRES PRACY

3. OGÓLNA POSTAĆ NIEZAWODNOŚCIOWEGO MODELU OBIEKTU TECHNICZNEGO

4. ZASADY BUDOWY SZCZEGÓŁOWYCH POSTACI NIEZAWODNOŚCIOWYCH MODELI OBIEKTÓW TECHNICZNYCH
4.1. Przebieg procesu modelowania
4.2. Zasady budowy modelu nominalnego
4.3. Zasady budowy modelu matematycznego

5. METODY BADAŃ NIEZAWODNOŚCIOWYCH MODELI OBIEKTÓW TECHNICZNYCH
5.1. Podział metod badań niezawodności
5.2. Analityczne metody badań niezawodności
5.3. Symulacyjne metody badań niezawodności

6. PROBLEMY WSPOMAGANIA DECYZJI W PROCESIE PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTÓW NIEZAWODNOŚCI
6.1. Modelowanie niezawodności systemu – przypadek ogólny
6.2. Modelowanie niezawodności systemu – metody przybliżone
6.3. Zapewnienie wiarygodności danych

7. MODELE KSZTAŁTOWANIA NIEZAWODNOŚCI WYBRANEJ KLASY WYROBÓW NA ETAPIE PROJEKTOWANIA I BADAŃ

8. MACIERZOWE MODELOWANIE NIEZAWODNOŚCI POCZĄTKOWEJ ELEMENTÓW MASZYN

9. SYSTEM RACJONALNEGO ODDZIAŁYWANIA NA NIEZAWODNOŚĆ OBIEKTU W FAZIE JEGO PROJEKTOWANIA

10. OCENA NIEZAWODNOŚCI URZĄDZENIA W FAZIE PROJEKTOWANIA NA PRZYKŁADZIE OBROTOWEJ WIERTARKI ELEKTRYCZNEJ

11. PODSUMOWANIE

BIBLIOGRAFIA

image_pdf