Niewerbalne środki manipulacji politycznej

92 strony, 53 pozycje w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział 1. Istota manipulacji    4
1.1 CZYM JEST MANIPULACJA POLITYCZNA    4
1.2 CZYM WYRÓŻNIA SIĘ MANIPULACJA JAKO WYWIERANIE WPŁYWU    6
1.3 MANIPULACJA NEGATYWNA I POZYTYWNA    12
1.4 WERBALNE I NIEWERBALNE ŚRODKI MANIPULACJI    15
1.5 ELEMENTY NIEWERBALNEJ MANIPULACJI    17

Rozdział 2. Cechy osoby (powierzchowność) jako czynniki manipulacji    20
2.1 EMISJA I BARWA GŁOSU    20
2.2 MIMIKA    24
2.3 UBIÓR    27
2.4 GESTYKULACJA (JĘZYK CIAŁA)    29

Rozdział 3. Okoliczności i rytuały jako komponenty oddziaływań manipulacyjnych    37
3.1 MIEJSCE MANIPULACJI    37
3.2 SYMBOLIKA    41
3.3 AUDYTORIUM    48
3.4 CZAS    55

Rozdział 4. Elementy manipulacji w przekazie medialnym    59
4.1 FILM    59
4.2 ZDJĘCIA    64
4.3 PRASA    67
4.4 INTERNET    71
4.5 SPOTKANIA, WIECE (PRZEMÓWIENIA)    75

Zakończenie    85
Bibliografia    88
Spis tabel    92

image_pdf