Niepełnosprawność jako konsekwencja choroby somatycznej

63 strony, 27 pozycji w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział I. Podstawowe pojęcia.    5
1.1. Choroba somatyczna – definicja, rodzaje.    12
1.2. Niepełnosprawność – różne ujęcia problemu.    21

Rozdział II. Niepełnosprawność jako konsekwencja choroby somatycznej (na przykładzie wybranych chorób).    28
2.1 Cukrzyca.    28
2.2 Miażdżyca.    31
2.3 Choroba Alzheimera    38
2.4. Nadciśnienie tętnicze.    45
2.4.1. Ciśnienie tętnicze.    45
2.4.2. Nadciśnienie tętnicze    45
2.4.3. Nadciśnienie tętnicze pierwotne i wtórne.    45
2.4.4. Powikłania powodowane nadciśnieniem tętniczym.    48
2.4.5. Leczenie nadciśnienia.    50
2.5 Leczenie i opieka osób chorych przewlekle.    51
2.5.1. Opieka długoterminowa    51
2.5.2. Oddziały dla przewlekle chorych    52
2.5.3. Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy i opiekuńczo-leczniczy    53
2.5.4. Zakład opiekuńczo-leczniczy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie    54
2.5.5. Domowa opieka nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie    54
2.5.6. Pielęgniarska opieka długoterminowa    55
2.5.7. Cel pielęgniarskiej opieki długoterminowej:    56
2.5.8. Opieka paliatywna/hospicyjna    57
2.5.9. Hospicjum domowe    57
2.5.10. Oddział Medycyny Paliatywnej/Hospicjum stacjonarne    58
2.5.11. Poradnia medycyny paliatywnej    58

Zakończenie    60
Bibliografia    61
Spis rysunków    63

image_pdf