Negocjacje w systemie ocen pracowników na przykładzie firm PZ Cussons Polska S.A i Avon Cosmetics Polska

71 stron, 37 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I. Negocjacje w ujęciu modelowym    3
1. Pojęcie negocjacji    3
2. Cele i techniki negocjacji    4
3. Struktura procesu negocjacyjnego    7
4. Style negocjacji    8
5. Błędy w negocjacjach    10

Rozdział II. Zastosowanie negocjacji w organizacji    12
1. Rodzaje negocjowania    12
1.1. Negocjacje pozycyjne    12
1.2. Negocjacje integracyjne    16
1.3. Negocjacje wielostronne    22
2. Znaczenie wyników negocjacji dla firmy    26
3. Uwarunkowanie skutecznych negocjacji    28

Rozdział III. Diagnoza uwarunkowań negocjacji w systemie ocen pracowników w firmie PZ Cussons Polska S.A i Avon Cosmetics Polska  32
1. Geneza powstania i analiza działalności firmy PZ Cussons Polska S.A    32
2. Historia i funkcjonowanie Avon Cosmetics Polska    38
3. Porównanie form sprzedaży w analizowanych firmach    41
4. System negocjacji oceny pracowników w obu firmach    43
4.1. Ocena cyklu    46
4.2. Merchandising    48
5. Porównanie i analiza systemu negocjacji ocen pracowników w firmach PZ Cussons i Avon Cosmetics Polska   59

Zakończenie  67
Bibliografia 69
Spis tabel i rysunków 71

image_pdf
Kategorie ZZL