NBP a deficyt budżetowy

92 strony, 53 pozycje w bibliografii

Wstęp    2

ROZDZIAŁ I.  NARODOWY BANK POLSKI – INFORMACJE OGÓLNE    4
1.1 Historia bankowości centralnej w Polsce    4
1.2 Funkcje i zadania NBP    7
1.3 Organy NBP    16

ROZDZIAŁ II. POLITYKA PIENIĘŻNA BANKU CENTRALNEGO    22
2.1. Cel polityki pieniężnej i jego realizacja    22
2.2. Uwarunkowania realizacji celu inflacyjnego    31
2.2.1. Procesy inflacyjne w Polsce po roku 1990    32
2.2.2. Główne cele działalności NBP w walce z inflacją    35
2.3. Uwarunkowania realizacji celu polityki pieniężnej    45
2.3.1. Stopa procentowa    45
2.3.2. Operacje otwartego rynku    46
2.3.3. Refinansowanie banków    48
2.3.4. Kurs walutowy    49
2.3.5. Inne działania    51

ROZDZIAŁ III.  NBP A DEFICYT BUDŻETOWY W POLSCE  56
3.1. Makroekonomiczna polityka państwa    56
3.2. Polityka fiskalna w Polsce    59
3.3. Deficyt budżetowy w Polsce    67
3.3.1. Wydatki budżetu państwa 70
3.3.2. Dochody budżetu państwa 75
3.4. Wpływ banku centralnego na deficyt budżetowy    82

Zakończenie    88
Bibliografia    90

image_pdf