Narzędzia informatyczne wspomagające procesy gospodarcze w nowoczesnym przedsiębiorstwie

praca magisterska o objętości 103 stron z bibliografią z 50 pozycjami

Wstęp 4

Rozdział I. Rola systemu informatycznego w nowoczesnym przedsiębiorstwie 7
1.1. Modele zarządzania przedsiębiorstwem 7
1.1.1. Otoczenie makroekonomiczne 7
1.1.2. Typy struktur organizacyjnych 11
1.1.3. Zarządzanie przedsiębiorstwem 13
1.2. Znaczenie sieci komputerowych w przedsiębiorstwie 19
1.2.1. Definicja sieci komputerowych 19
1.2.2. Rodzaje topologii sieciowych i ich przeznaczenie 20
1.2.3. Rodzaje dostępu do sieci komputerowych 23
1.3. Zintegrowane Systemy Zarządzania 24
1.3.1. Definicja i cechy ZSZ 24
1.3.2. Podstawowe zadania systemu 27

Rozdział II. Charakterystyka systemów MRP/ERP 30
2.1. Ogólna charakterystyka systemów MRP/ERP 30
2.1.1. Ewolucja systemów MRP/ERP 30
2.1.2. Zadania MRP/ERP 39
2.1.3. Korzyści z MRP/ERP 41
2.2. Struktura i funkcjonalność systemów MRP/ERP 48
2.2.1. Fazy projektowania systemu 48
2.2.2. Wdrożenie systemu 51
2.2.3. Czynniki decydujące o powodzeniu wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego 58
2.3. Elementy zintegrowane systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP/ERP 60

Rozdział III. Analiza funkcjonalności przykładowych systemów MRP / ERP z uwzględnieniem obszarów finansowych 66
3.1. SAP 66
3.1.1. Charakterystyka systemu 66
3.1.2. Proces wdrożenia systemu w przedsiębiorstwie 68
3.1.3. Obszar rachunkowości 69
3.2. J.D. EDWARDS 71
3.2.1. Charakterystyka systemu 71
3.2.2. Proces wdrożenia systemu w przedsiębiorstwie 73
3.2.3. Obszar rachunkowości 73
3.3. Symfonia FORTE 78
3.3.1. Charakterystyka systemu 78
3.3.2. Proces wdrożenia systemu w przedsiębiorstwie 81
3.3.3. Obszar rachunkowości 83
3.4. CDN XL 86
3.2.1. Charakterystyka systemu 86
3.2.2. Proces wdrożenia systemu w przedsiębiorstwie 88
3.2.3. Obszar rachunkowości 89
3.5. Darmowe oprogramowanie ERP/MRP 90
3.6. Ocena charakteryzowanych systemów 95

Zakończenie 97
Bibliografia 99
Spis rysunków 102
Spis tabel 103

image_pdf