Napoleon a sprawa polska

licencjat, US w szczecinie 2001

1. bonaparte nadzieją Polaków
…podrozdziały
2. powstanie księstwa warszawskiego
…podrozdziały
3. rok 1812
…podrozdziały
4. upadek cesarza
…podrozdziały

całość ok. 50 stron

image_pdf