Nagradzanie i karanie dzieci przez rodziców, w wypowiedziach dzieci

Mam do sprzedania swoją pracę licencjacką. Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, DWSE Wrocław, obrona na 4,5.

Nagradzanie i karanie dzieci przez rodziców, w wypowiedziach dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Wychowanie powinno być zdominowane przez nagrody, ale nie powinniśmy zapominać o karaniu.

Nagroda (w przeciwieństwie do kary) to pozytywne wzmocnienie. Nagroda jest metodą edukacyjną polegającą na tworzeniu atrakcyjnych wydarzeń dla jednostki w wyniku określonych działań; to swego rodzaju rekompensata, pozytywna ocena czynów i postępów dziecka, czyli bodziec wzmacniający pozytywne cechy dziecka, zachęcający do utrwalenia prawidłowego zachowania lub zwiększenia jego intensywności środek świadomie stosowany w pracy wychowawczej w celu spowodowania zmiany w zachowaniu młodego człowieka.

W literaturze przedmiotu dopuszcza się następujące rodzaje nagród: wyrażanie aprobaty, uznanie (w formie ustnej lub symbolicznej, np. dyplom, odznaka); pochwała; ufny; prezent; atrakcyjny sposób na spędzenie wolnego czasu. Warto wspomnieć o technikach pozytywnego wzmacniania, czyli kontraktowaniu; technika bezpośredniej gratyfikacji; technika sukcesywnej gratyfikacji (booster token, token economy).

Spis treści:

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE I ZASADY NAGRADZANIA I KARANIA
1.1. Definicja i cechy nagrody w edukacji
1.1.1. Rola nagrody jako pozytywnego wzmocnienia
1.1.2. Metoda edukacyjna nagrody: Proces i skutki
1.1.3. Nagroda jako bodziec wzmacniający pozytywne cechy i zachowania

1.2. Klasyfikacja rodzajów nagród
1.2.1. Wyrażanie aprobaty
1.2.2. Uznanie (w formie ustnej lub symbolicznej)
1.2.3. Pochwała
1.2.4. Prezent
1.2.5. Atrakcyjny sposób na spędzenie wolnego czasu

1.3. Techniki pozytywnego wzmacniania
1.3.1. Kontraktowanie
1.3.2. Technika bezpośredniej gratyfikacji
1.3.3. Technika sukcesywnej gratyfikacji

ROZDZIAŁ II. ROLE I FUNKCJE KARY W EDUKACJI
2.1. Definicja i cel stosowania kar
2.2. Rodzaje kar stosowanych w praktyce edukacyjnej
2.3. Efekty kar na zachowanie dzieci
2.4. Dylematy i konsekwencje stosowania kar

ROZDZIAŁ III. ANALIZA WYPOWIEDZI DZIECI WIEKU WCZESNOSZKOLNEGO
3.1. Metodologia badania
3.2. Analiza wyników badania
3.3. Interpretacja wyników badania

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
ANEKS

image_pdf