Nagradzanie i karanie dzieci przez rodziców, w wypowiedziach dzieci

Mam do sprzedania swoją pracę licencjacką. Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, DWSE Wrocław, obrona na 4,5.

Nagradzanie i karanie dzieci przez rodziców, w wypowiedziach dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Wychowanie powinno być zdominowane przez nagrody, ale nie powinniśmy zapominać o karaniu.

Nagroda (w przeciwieństwie do kary) to pozytywne wzmocnienie. Nagroda jest metodą edukacyjną polegającą na tworzeniu atrakcyjnych wydarzeń dla jednostki w wyniku określonych działań; to swego rodzaju rekompensata, pozytywna ocena czynów i postępów dziecka, czyli bodziec wzmacniający pozytywne cechy dziecka, zachęcający do utrwalenia prawidłowego zachowania lub zwiększenia jego intensywności środek świadomie stosowany w pracy wychowawczej w celu spowodowania zmiany w zachowaniu młodego człowieka.

W literaturze przedmiotu dopuszcza się następujące rodzaje nagród: wyrażanie aprobaty, uznanie (w formie ustnej lub symbolicznej, np. dyplom, odznaka); pochwała; ufny; prezent; atrakcyjny sposób na spędzenie wolnego czasu. Warto wspomnieć o technikach pozytywnego wzmacniania, czyli kontraktowaniu; technika bezpośredniej gratyfikacji; technika sukcesywnej gratyfikacji (booster token, token economy).

image_pdf