Możliwości wykorzystania marketingu bezpośredniego

110 stron, 38 pozycji w bibliografii

Cel pracy    2
Wstęp    3

Rozdział I. Istota i rozwój marketingu bezpośredniego  5

1.1. Powstanie i rozwój.  5
1.2. Pojęcie marketingu bezpośredniego i jego podstawowe cechy.  10
1.3. Istota bazy danych i jej funkcja w sprzedaży bezpośredniej.  15
1.4. Główne narzędzia marketingu bezpośredniego.  18

Rozdział II. Rola i instrumenty (techniki) sprzedaży bezpośredniej oraz ich znaczenie w działalności marketingowej przedsiębiorstwa.  27

2.1. Sprzedaż bezpośrednia jako wsparcie dla tradycyjnej formy sprzedaży.  27
2.1.1. Sprzedaż osobista.  27
2.1.2. Telemarketing – sprzedaż przez telefon.  37
2.1.3. Direct-mail – wysyłka pocztowa.  41
2.1.4. Internet.  42
2.2. Inne instrumenty aktywizacji sprzedaży.  47
2.2.1. Reklama.  52
2.2.2. Promocja sprzedaży.  55
2.2.3. Public relations.  57
2.2.4. Sponsorowanie.  61

Rozdział III. Warunki zewnętrzne funkcjonowania marketingu bezpośredniego.  64

3.1.Okoliczności sprzyjające (szanse).  65
3.1.1. Zmiany demograficzne i zmiany w stylu życia.  65
3.1.2.  Wzrastająca potrzeba indywidualizacji i tożsamości klientów.  68
3.1.3. Zmiany wywołane rozwojem techniki.  72
3.1.4. Zatłoczenie rynku towarami – ograniczenie możliwości konkurencji cenowo-produktowej.  75
3.1.5. Słabnące oddziaływanie reklamy masowej.  78
3.2. Bariery utrudniające rozwój (zagrożenia).  81
3.3. Marketing bezpośredni a realia gospodarki polskiej.  85
3.3.1. Otoczenie rynkowe przedsiębiorstw polskich a możliwości rozwoju marketingu bezpośredniego.  85

Rozdział IV. Wykorzystanie marketingu bezpośredniego na przykładzie Poczty Polskiej.  89

4.1. Ogólna charakterystyka Poczty Polskiej.  89
4.2. Stosowana przez Pocztę Polską forma marketingu bezpośredniego i jej skuteczność.  96
4.3. Pocztowa kampania reklamowa Direct Mail.  100

Zakończenie  105
Bibliografia  108
Spis tabel i rysunków  110

image_pdf