Możliwości inwestycyjne PKN ORLEN SA

praca magisterska, Płock, 65 stron.

skrócony spis treści. każdy rozdział zawiera podrozdziały.

Wstęp

Rozdział 1.
TEORETYCZNE ZASADY ZARZĄDZANIA INWESTYCJAMI

Rozdział 2.
ANALIZA STANU FINANSOWO –GOSPODARCZEGO PKN ORLEN S.A.

Rozdział 3.
ANALIZA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA I OCENA ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH.

Podsumowanie
Bibliografia

image_pdf