Możliwości dostępnych kompilatorów języka C/C++

Praca dyplomowa
POLICEALNE STUDIUM INFORMATYCZNE PRZY OŚRODKU KSZTAŁCENIA WIELOZAWODOWEGO „ALFA” w Jędrzejowie

1. KRÓTKA HISTORIA C++ 3
2. CHARAKTERYSTYKA KOMPILATORÓW. 5
3. LINUX- KOMPILATOR GCC G++ 4
3.1. Kompilacja 7
3.2. Wywołanie i opcje 8
3.3.IDE oparte na GNU GCC 12
4. DJGPP 16
4.1. Dynamiczne biblioteki w DJGPP 17
5. KOMPILATOR I EDYTOR DEVCPP. 19
5. 1.Menu programu. 19
5.2.Pierwszy projekt programu. 20
5. 3.Pierwszy program 21
5.4. Szukanie błędów w programie – kompilacja. 21
5.4.1 Szukanie błędów w programie – odpluskwiasz 22
6. BCC32 – KOMPILATOR C++ FIRMY BORLAND 24
6.1. Instalacja 24
6.2. Zawartość katalogu bin 25
6.3. Podstawy użytkowania FCLT 26
6.4. Sposób budowy programu przez BCC32 27
6.5. Najprostsza kompilacja 28
6.6. Edytory 28
6.7. Wywołanie 29
6.8. Opcje 29
6.9. Response & configuration files 31
6.10. BCC32 i ILINK32(konsolidator). 32
7. MICROSOFT VISUAL STUDIO 34
7.1. System Microsoft .NET. 34
7.2. Wirtualne środowisko uruchomieniowe 35
7.3. Nowości w Visual językach 38
7.4. Możliwości Visual Studio .NET 39
8. BORLAND C++ BUILDER I C++BUILDERX ORAZ
PLANY ROZWOJU STANDARDU ANSI C/C++ 41
8.1. Borland C++ Builder 41
8.2. Wieloplatformowe środowisko C++BuilderX 43
9. WATCOM C/C++ 50
WNIOSKI 53
LITERATURA 56

image_pdf