Mowa ciała w negocjacjach

78 stron, 44 pozycje w bibliografii

WSTĘP 5

ROZDZIAŁ 1. POJĘCIE I ISTOTA NEGOCJACJI HANDLOWYCH 7
1. DEFINICJA, CELE I ZNACZENIE NEGOCJACJI HANDLOWYCH W BIZNESIE 7
2. STRUKTURA PROCESU NEGOCJACYJNEGO 11
3. RODZAJE TECHNIK NEGOCJACYJNYCH – STRATEGIE I STYLE 20
4. CECHY DOBREGO NEGOCJATORA 27

ROZDZIAŁ 2. TAJNIKI MOWY CIAŁA 34
1. ISTOTA MOWY CIAŁA 34
2. ZNACZENIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKOWANIA SIĘ PODCZAS NEGOCJACJI 40
3. ROLA EMOCJI W TRAKCIE NEGOCJACJI 43
4. POZAWERBALNE CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WIZERUNEK NEGOCJATORA 48

ROZDZIAŁ 3. WYKORZYSTANIE MOWY CIAŁA W TECHNIKACH NEGOCJACYJNYCH – ASPEKT PRAKTYCZNY 55
1. MOWA CIAŁA W NEGOCJACJACH HANDLOWYCH Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI – PRZYKŁADY 55
2. MOWA CIAŁA JAKO NIEWERBALNA SIŁA SPRZEDAŻY 64
3. WYKORZYSTANIE MOWY CIAŁA W RÓŻNYCH TECHNIKACH NEGOCJACYJNYCH 67

ZAKOŃCZENIE 73
BIBLIOGRAFIA 75
SPIS RYSUNKÓW 78
SPIS TABEL 78

image_pdf