Motywy wyboru kariery wojskowej wśród kobiet

72 strony, 42 pozycje w bibliografii

Wstęp

Rozdział I.
Kariera kobiet w wojsku
1. Służba wojskowa kobiet – rys historyczny
2. Służba kobiet w formacjach mundurowych w XXI wieku
2.1. Żandarmeria wojskowa
2.2. Policja
2.3. Straż graniczna
2.4. Państwowa straż pożarna
2.4. Służba więzienna
3. Kontekst społeczny i prawny działań podejmowanych w resorcie Obrony Narodowej na rzecz wojskowej służby kobiet
3.1. Udział kobiet-żołnierzy w misjach pokojowych i stabilizacyjnych
4. Nabór kobiet do służby wojskowej – perspektywy i kierunki rozwoju wojskowej służby kobiet

Rozdział II.
Kobieta jako przywódca we współczesnym świecie
1. Kobieta w roli lidera w organizacji
2. Efektywne  komunikowanie się w organizacji
3. Osobisty rozwój
4. Motywowanie zespołu

Rozdział III.
Analiza motywów realizacji zawodowej przez kobiety w grupach dyspozycyjnych
1. Uwarunkowania służby kobiet w wojsku
2. Motywy wyboru kariery wojskowej
3. Analiza działalności jednostki wojskowej 3463 jako terenu badań
4. Charakterystyka próby badawczej

Rozdział IV.
Kariera wojskowa wśród kobiet w świetle badań własnych
1. Cel, problemy i hipotezy badawcze
2. Metody, techniki  i narzędzia badawcze
3. Analiza wyników badań – wnioski własne

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

image_pdf