Motywowanie w sporcie

43 strony, 26 pozycji w bibliografii, kwestionariusze badań

Wstęp 2

Rozdział 1. Teoretyczne podstawy motywacji 3
1.1. Pojęcie i istota motywacji 3
1.2. Teoria motywacji 6
1.3. Model motywacji 8
1.4. Nowoczesne koncepcje motywacji 10

Rozdział 2. Motywowanie w sporcie 13
2.1. Definicje i rola motywacji w sporcie 13
2.2. Inne ujęcia motywacji działań sportowych 17
2.3. Podmioty środowiska sportowego 18
2.4. Motywacje poszczególnych grup środowiska sportowego 21

Rozdział 3. Strategia badań własnych 22
3.1. Problemy i pytania badawcze 22
3.2. Metody i procedura badań 24
3.3. Badane osoby 25

Rozdział 4. Wyniki badania 26

Rozdział 5. Wnioski 31

Zakończenie 35
Bibliografia 36
Spis tabel i rysunków 37
Załączniki 38
Metryczka pracy 42

image_pdf