Monografia biura obrachunkowego „Alfa”

Praca licencjacka obroniona w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Kielcach. Ma 55 stron.

Wprowadzenie

Rozdział I Przedmiot i metody pracy
1. Biuro Obrachunkowe „Alfa”
2. Przedmiot badań
3. Metody prowadzonych badań

Rozdział II Biuro Obrachunkowe „Alfa”
1. Statut – cel działania
2. Personel
3. Normy
4. Urządzenia materialne
5. Funkcje na rzecz społeczności lokalnej

Rozdział III Sytuacja ekonomiczna Biura Obrachunkowego „Alfa”
1. Wynik finansowy w teorii ekonomicznej
2. Wynik finansowy Biura
3. Analiza SWOT

Rozdział IV Opinie klientów na temat Biura – podsumowanie wyników badań

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunkó

image_pdf