Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków

Praca z ekologii. Zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków zlokalizowano na terenach istniejącej oczyszczalni ścieków oraz na przejętych przez Gminę…

1. Wstęp

2. Procesy zarządzania
2.1 Proces zarządzania – analiza pojęciowa
2.2 Controlling , analiza jako narzędzia wspomagające zarządzanie
2.2.1 Geneza controllingu
2.2.2 Cele i zadania controllingu

3. Monitoring i kontrola w procesie zarządzania
3.1 Istota i pojęcia monitoringu
3.2 Systemy monitoringu i kontroli -konstruowanie
3.3 Narzędzia kontroli i monitoringu
3.4 Monitoring i kontrola jako źródło informacji

4. Cel i zadania pracy
4.1 Cel pracy
4.2 Zakres pracy
4.3 Uzasadnienie podjęcia tematu

5. Obiekt badań
5.1 Miejsce badań
5.2 Opis obiektu
5.3 Opis oczyszczalni ścieków

6. System monitoringu i sterowania w gospodarce ściekowej
6.1 System monitoringu i zastosowanie w oczyszczalni ścieków
6.2 Usprawnienia w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków

7. Uwagi i wnioski

8. Bibliografia

9. Spis tabel i rysunków

image_pdf