Model samorządu terytorialnego w Polsce

LICENCJACKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO EKONOMICZNA WE WŁOCŁAWKU

Wstęp

I Teoretyczne podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego
1. Istota samorządu terytorialnego
2. Funkcje samorządu terytorialnego
3. Prawne podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce

II Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego
1. Struktura organizacyjna samorządu gminnego
2. Zadania i kompetencje organu samorządu gminnego
3. Budżet gminy
4. Związki i porozumienia międzygminne

III Rola powiatu w strukturze samorządowej
1. Struktura organizacyjna samorządu powiatowego
2. Zadania i kompetencje organów samorządu na szczeblu powiatowym

IV Województwo
1. Struktura samorządu wojewódzkiego
2. Zadania samorządu wojewódzkiego

V Porozumienia gmin, powiatów i województw

VI Samorząd terytorialny w Polsce w kontekście integracji europejskiej

PRACA MA 32 STRONY

image_pdf