Moda na kawę – jej osiemnastowieczni zwolennicy, propagatorzy i przeciwnicy

praca magisterska, obroniona na UG w 2002r., 59 stron

WSTĘP 3
1. KAWA NA ŚWIECIE I W EUROPIE OD NIECHĘCI DO FASCYNACJI 5
1.1. POCHODZENIE KAWY 5
1.2. UPRAWA KAWY 7
1.3. KAWA W EUROPIE 9
1.4. FRANCISZEK KULCZYCKI (1640-1694) 15
1.5. KAWA W POLSCE 21
2. OSIEMNASTOWIECZNA POCHWAŁA KAWY 24
2.1. EPOKA OŚWIECENIA, A KAWA 24
2.2. KAWA NA MAGNACKIM STOLE 34
2.3. ULUBIONY NAPÓJ MIESZCZAN 38
2.4. DEMOKRATYZACJA ZWYCZAJU PICIA KAWY 41
3. SPOSOBY PRZYGOTOWYWANIA KAWY 44
3.1. PRZYGOTOWANIE KAWY 44
3.2. PRZEPISY NA KAWĘ WEDŁUG LUCYNY ĆWIERCZAKIEWICZOWEJ 49
3.2.1. Kawa neapolitańska 49
3.2.2. Kawa mrożona 49
3.2.3. Krem kawowy 50
ZAKOŃCZENIE 51
BIBLIOGRAFIA 54
SPIS ILUSTRACJI 56
ZAŁĄCZNIKI 57

image_pdf