Młodzież i nikotynizm na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczniów

Praca licencjacka / KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI

MŁODZIEŻ I NIKOTYNIZM NA PODSTAWIE BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD UCZNIÓW SZKÓŁ W TARNOBRZEGU I W RYTWIANACH

WSTĘP 2
1. Metodologia badań własnych 6
1.1. Terminologia 6
1.2. Przedmiot i cel badań 8
1.3. Metoda badawcza 9
1.4. Charakterystyka zbiorowości próbnej 10
1.5. Charakterystyka terenu badań 11
2. Rozmiary nikotynizmu wśród młodzieży 14
3. Społeczne i demograficzne cechy osób palących i niepalących 20
4. Motywy palenia lub niepalenia papierosów 26
5. Inicjacja nikotynowa i okoliczności palenia 32
6. Rodzinne i środowiskowe uwarunkowania nikotynizmu 39
7. Opinie na temat palenia papierosów w miejscach publicznych 48
Wnioski 52
Zakończenie 54
Spis literatury 56
Spis tabel 57
Aneks 58

image_pdf