Misje pokojowe ONZ

69 stron, 31 pozycji w bibliografii

WSTĘP    4

ROZDZIAŁ I
ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W NOWYCH WARUNKACH POZIMNOWOJENNYCH    6
1. Rys historyczny powstania ONZ    6
2. Karta ONZ    14
3. ONZ w warunkach pozimnowojennych    18

ROZDZIAŁ II.
ASPEKT ORGANIZACYJNY I PRAWNY MISJI POKOJOWYCH ONZ    23
1. Prawne i organizacyjne aspekty misji pokojowych ONZ    23
2. Podstawowe wady systemu organizacyjnego misji pokojowych ONZ    29
3. Reforma ONZ    35
4. Podsumowanie    43

ROZDZIAŁ III.
DZIAŁANIA OPERACYJNE ONZ    45
1. Wstęp    45
2. Operacje pokojowe ONZ    47
3. Udział Polski w misjach pokojowych ONZ    55
4. Operacja w Timorze Wschodnim    62

PODSUMOWANIE    65
BIBLIOGRAFIA    68

image_pdf