Milton Firedman – anarchokapitalista

praca z zeszłego roku

Wstęp

Rozdział I Milton Friedman – biografia
1.1. Początki nauki i kariery naukowej
1.2. Praca na Uniwersytecie w Chicago
1.3. Poglądy Friedmana w sprawach ekonomicznych i społecznych
1.4. Końcowe lata życia

Rozdział II
Monetaryzm
2.1. Ogólne założenia monetaryzmu i jego początki
2.2. Związki polityki pieniężnej z dochodem narodowym
2.3. Ewolucja monetaryzmu
2.4. Współczesne postrzeganie monetaryzmu

Rozdział III
Szkoła chicagowska
3.1. Kształtowanie się chicagowskiej szkoły ekonomii
3.2. Główne cechy chicagowskiej szkoły ekonomii
3.3. Rola M. Fridmana w chicagowskiej szkole ekonomii
3.4. Wybrani wybitni przedstawiciele tej szkoły

Rozdział IV
Milton Friedman jako anarchokapitalista
4.1. Ogólne założenia doktryny anarchokapitalizmu
4.2. Związki anarchokapitalizmu z anarchizmem indywidualistycznym
4.3. Wpływ M. Friedmana na poglądy anarchokapitalistyczne
4.4. Wnioski końcowe

Zakończenie
Bibliografia

image_pdf