Miejsce turystyki w strategii rozwoju gminy Kazimierz Dolny i gminy Nałęczów

95 stron, 41 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział I.
Dokumenty strategiczne- ich rola i znaczenie w rozwoju turystyki w gminach
1.1. Pojęcie i istota strategii rozwoju
1.2. Aktualizacja strategii rozwoju – tryb i struktura dokumentów
1.3. Zmiany w podejściu do badań procesów rozwojowych i koncepcja zrównoważonego rozwoju
1.4. Istota rozwoju lokalnego i regionalnego

Rozdział II.
Ogólna charakterystyka i walory turystyczne wybranych gmin
2.1 Geneza powstania i położenie gmin
2.2 Ludność i cechy demograficzne
2.3 Walory turystyczne i baza noclegowa
2.4. Analiza stanu gospodarczego gmin

Rozdział III.
Stan i perspektywy rozwoju turystyki w strategii rozwoju gminy miejskiej Nałęczów
3.1. Czynniki sprzyjające i ograniczające rozwojowi gminy
3.2. Szanse i zagrożenia dla rozwoju poszczególnych gmin
3.3. Możliwości rozwoju gmin i realizacja celów strategicznych

Rozdział IV.
Stan i perspektywy rozwoju turystyki w strategii rozwoju gminy Kazimierz Dolny
4.1. Czynniki sprzyjające i ograniczające rozwojowi gminy
4.2. Szanse i zagrożenia dla rozwoju poszczególnych gmin
4.3. Możliwości rozwoju gmin i realizacja celów strategicznych

Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

image_pdf