Międzynarodowy system walutowy

74 strony, 41 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I. Historia międzynarodowego systemu walutowego i jego podział. 4
2.1. Lata przedwojenne 4
2.2. System z Bretton Woods 10
2.3. Współczesny międzynarodowy system walutowy. 15
2.4. Ogólny i szczegółowy podział międzynarodowych systemów walutowych 19

Rozdział III. Europejski System Walutowy. 28
3.1. Geneza Europejskiego Systemu Walutowego 28
3.2. Konstrukcja ESW 35
3.3. Cele ESW 39

Rozdział IV. Waluta międzynarodowa 49
4.1. ECU- jako waluta europejska 49
4.2. Porządek prawny i wprowadzenie EURO 51
4.2.1. Etapy procesu wprowadzania EURO 53
4.2.2. Kursy konwersji 54
4.2.3. Aspekty prawne i techniczne wprowadzenia i funkcjonowania EURO 56
4.2.4. Dostosowanie banków i przedsiębiorstw 57
4.3. EURO jako waluta międzynarodowa 59
4.3.1. Czynniki decydujące o roli EURO jako walucie międzynarodowej 60
4.3.2. Zastosowanie EURO w handlu międzynarodowym 62
4.3.3. EURO na międzynarodowych rynkach finansowych 64
4.4. EURO a złoty 65
4.4.1. Konsekwencje wprowadzenia EURO z punktu widzenia polskich przedsiębiorców i banków 68

Zakończenie 70
Bibliografia 72

image_pdf