Mężczyzna Marlboro jako wzór współczesnej tożsamości

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praca magisterska. Obrona w 1999 roku. Oryginalna tematyka.

SPIS TREŚCI

WSTĘP 4

Rozdział 1
Tożsamość człowieka w ujęciu teoretycznym 8
1.1. Nurt socjologiczny 8
1.2. Nurt kulturalistyczny 16
1.3. Typy tożsamości w społeczeństwie ponowoczesnym 20
A. Wybrane rodzaje tożsamości kobiety 28
B. Wybrane rodzaje tożsamości mężczyzny 29
1.4. Wnioski 31

Rozdział 2
Historia koncernu Marlboro 35

Rozdział 3
Mężczyzna Marlboro jako prawdziwy mężczyzna macho 42
3.1. Mężczyzna Marlboro w reklamie 42
3.2. Mężczyzna Marlboro w filmie 54
3.3. Młodzież polska wobec ideału Marlboro 59
3.4. Studenci amerykańscy wobec ideału Marlboro 62

Rozdział 4
Mężczyzna Marlboro a inne typy męskości 65

Rozdział 5
Mężczyzna Marlboro – męskość esencjonalna 93

Bibliografia 108

image_pdf