Metody zarządzania konfliktem w organizacji

Praca licencjacka, Akademia Bydgoska 2003

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1
Interakcje międzyosobowe w miejscu pracy
1.1. Człowiek w relacji z innymi
1.2. Komunikowanie interpersonalne
1.3. Zachowanie uczestników konfliktu

Rozdział 2
Charakterystyka konfliktu w zakładzie pracy
2.1. Pojęcie konfliktu
2.2. Źródła konfliktów
2.3. Rodzaje konfliktu

Rozdział 3
Metody kierowania konfliktem (metody stymulowania, ograniczania i rozwiązywania konfliktu)

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

image_pdf
Kategorie ZZL