Metody przygotowania kursów internetowych

67 stron, 24 pozycje w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział 1. Internet w edukacji    4
1.1. Historia powstania „globalnej sieci”    4
1.2. Sposób działania Internetu    8
1.3. Charakterystyka funkcji edukacyjnej Internetu    15

Rozdział 2. Założenia metodologiczne badań    32
2.1. Przedmiot i cel badań    32
2.2. Problemy badawcze i hipotezy    33
2.3. Metody badań, techniki i narzędzia badawcze    36

Rozdział 3. Językowe kursy internetowe jako nowoczesna metoda kształcenia w świetle badań własnych    40
3.1. Charakterystyka próby badawczej    40
3.2. Dobór treści    43
3.3. Sposób przekazu    47
3.4. Umiejętności lepiej rozwijane przez Internet niż metodami tradycyjnymi    52

Zakończenie    59
Bibliografia    61
Spis tabel i wykresów    63
Aneks    64

image_pdf