Metody ograniczania ryzyka kredytowego np. Kredyt Banku

92 strony, 44 pozycje w bibliografii

WSTĘP    3

Rozdział I. Działalność banku komercyjnego    5
1.1. Rola kredytów w gospodarce banków    5
1.2. Rodzaje kredytów    11
1.3. Ryzyko bankowe i przyczyny jego powstania    19

Rozdział II. Ryzyko kredytowe i sposoby jego ograniczania    26
2.1. Istota i rodzaje ryzyka kredytowego    26
2.2. Analiza i zarządzanie ryzykiem kredytowym dla pojedynczego kredytu    32
2.3. Obszary zarządzania ryzykiem kredytowym    42

Rozdział III. Minimalizacja ryzyka kredytowego    46
3.1. Instrumenty zmniejszania ryzyka kredytowego    46
3.2. Pojęcie i rola zabezpieczenia zwrotności kredytu    54
3.3. Polityka limitów jako element ograniczający ryzyko    60

Rozdział IV. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w Kredyt Banku S.A.    68
4.1. Strategia zarządzania ryzykiem w Kredyt Banku S.A.    68
4.2. Pomiar ryzyka pozycji pozabilansowych w Kredyt Banku S.A.    78
4.3. Instrumenty zarządzania ryzykiem kredytowym w Kredyt Banku S.A.    81

ZAKOŃCZENIE    88
BIBLIOGRAFIA    89
SPIS TABEL    92

image_pdf