Metody oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa

99 stron, 41 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka kredytów i zdolności kredytowej    2
1.1 Rodzaje i formy kredytów    2
1.2 Warunki przyznawania kredytów    9
1.3 Zabezpieczenie kredytu    17

Rozdział 2. Metody oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa    29
2.1 Źródła informacji na potrzeby oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa    30
2.2 Analiza wskaźnikowa    40
2.3 Synteza zdolności kredytowej; analiza punktowa    46

Rozdział 3.  Charakterystyka przedsiębiorstwa Wilbo SA    49
3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa i jego działalności    49
3.2. Majątek przedsiębiorstwa oraz źródła jego finansowania    55
3.3 Wniosek o udzielenie kredytu na zakup    58

Rozdział 4. Ocena zdolności kredytowej firmy Wilbo    69
4.1 Analiza danych bilansu oraz rachunku zysków i strat    69
4.2 Analiza metodą credit – scoring    81
4.3 Zabezpieczenia kredytu    83

Wnioski    86
Literatura    92
Załącznik – Wniosek o udzielenie kredytu    95

image_pdf