Mechanizmy integracyjne w sieci. Teoria i praktyka

rozdział pracy magisterskiej – 27 stron, 42 przypisy

Rozdział I. Organizacje sieciowe 2
1.1. Organizacje sieciowe 2
1.2. Interesariusz – elementy i więzi 10
1.3. Mechanizmy integracyjne 18
1.4. Cykl życia organizacji wirtualnej 23
1.5. Zarządzanie organizacją wirtualną 24
1.5.1. Ogólne zarządzanie organizacją wirtualną 24
1.5.2. Zarządzanie przedsiębiorstwem partnerskim 24
1.5.3. Zarządzanie informacją w organizacji wirtualnej 26

image_pdf