Marketing zorientowany na młodego konsumenta

85 stron, 41 pozycji w bibliografii

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
Teoretyczne podstawy promocji
1)    Definicja promocji
2)    Promocja jako jeden z elementów marketingu-mix
3)    Cele działalności promocyjnej
4)    Rodzaje promocji

ROZDZIAŁ II
Prawno – rynkowe aspekty stosowania promocji na rynku piwa w Polsce
1)    Regulacje prawne stosowania promocji na rynku piwa
2)    Rynek konsumentów piwa w Polsce
3)    Historia Browaru Okocim.
4)    Segmentacja rynku w odniesieniu do Browaru Okocim

ROZDZIAŁ III
Działania promocyjne na przykładzie Browaru Okocim S.A.
1)    Wybrane akcje promocyjne przeprowadzane przez Browar Okocim w tym okresie.
2)    Cele promocyjne
3)    Narzędzia promocji użyte przez Browar Okocim w poszczególnych promocjach
4)    Podsumowanie działań promocyjnych Browaru Okocim oraz ich skutki
5)    Ekonomiczne uwarunkowania budżetu na promocję

ROZDZIAŁ IV
Charakterystyka zamierzeń promocyjnych Browaru Okocim na najbliższe lata
1)    Kierunek działań promocyjnych w przyszłości
2)    Plany innowacyjne
3)    Środki finansowe przeznaczane na promocję w najbliższych latach

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I WYKRESÓW

image_pdf