Marketing w instytucji kulturalnej na przykładzie teatru Ateneum

62 strony, 20 pozycji w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział I. Marketing w instytucjach non-profit (niedochodowych)    4
1. Pojęcie i rola marketingu    4
2. Rozwój produktu w organizacjach niedochodowych    8
3. Zasady kształtowania cen w instytucjach non – profit    9
4. Organizowanie kanałów dystrybucji przez organizacje niedochodowe    11
5. Cele i cechy działań promocyjnych w instytucjach nie zarobkowych    17

Rozdział II. Teatr „Ateneum” na rynku instytucji kulturalnych w Polsce    23
1. Teatry i inne instytucje kulturalne w Polsce    23
2. Historia teatru Ateneum    30
3. Repertuar teatru Ateneum    36

Rozdział III. Marketing w teatrze „Ateneum”    46
1. Sprzedaż    46
2. Ceny    48
3. Promocja    51
3.1. Reklama    51
3.2. Public relations    52
3.3. Strona internetowa    53
4. Pozyskiwanie sponsorów    54

Zakończenie    58
Bibliografia    60
Spis tabel    62

image_pdf