Marketing sieciowy na przykładzie Amway

97 stron, 44 pozycje w bibliografii

Wstęp        1

Rozdział I. Marketing bezpośredni jako forma kontaktu z klientami    3
1.1. Geneza i rozwój marketingu bezpośredniego    3
1.2. Istota marketingu bezpośredniego    7
1.2.1. Cele marketingu bezpośredniego    13
1.2.2. Lojalni klienci    14
1.2.3. Baza danych    17
1.3. Narzędzia marketingu bezpośredniego    22
1.3.1. Telemarketing    23
1.3.2. Internet    26
1.3.3. Przesyłki pocztowe    30
1.3.4. Ulotki, wkładki, załączniki    36
1.3.5. Radio i telewizja    37

Rozdział II. Marketing sieciowy jako forma działalności gospodarczej    42
2.1. Istota marketingu sieciowego    42
2.2. Funkcje dystrybutora w marketingu sieciowym    51
2.3. Metody pozyskiwania nowych klientów i danych o potencjalnych klientach    54

Rozdział III. Strategia marketingu sieciowego na przykładzie firmy Amway    59
3.1. Historia przedsiębiorstwa w Polsce    59
3.2. Rynek docelowy i sposoby zdobywania klientów    61
3.3. Plasowanie działań na rynku docelowym    63
3.4. Polityka produktów    67
3.5. System dystrybucji i logistyka    69
3.6. Formy promocji – mechanizmy sprzedaży jako aktywizacja  sprzedaży    70
3.7. Polityka cenowa firmy    71

Rozdział IV. Ocena marketingu sieciowego z wykorzystaniem doświadczeń firmy Amway    74
4.1. Postawy polskich konsumentów wobec marketingu bezpośredniego    74
4.2. Zalety marketingu sieciowego dla firm stosujących tą strategię    77
4.3. Tendencje rozwojowe marketingu sieciowego    79
4.4. Ocena czynników sprzyjających rozwojowi marketingu sieciowego i czynników ograniczające jego rozwój    85

Zakończenie        89
Bibliografia        92
Spis tabel        96
Spis rysunków    97

image_pdf