Marketing sieciowy jako forma marketingu

88 stron, 32 pozycje w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I. Marketing bezpośredni – nowe sposoby docierania do klienta    4
1.1. Historia powstania i definicje marketingu bezpośredniego    4
1.2. Istota marketingu bezpośredniego: „klient lojalny”, cele, baza danych    13
1.2.1. Lojalni klienci    14
1.2.2. Cele marketingu bezpośredniego    16
1.2.3. Baza danych    17
1.3. Marketing bezpośredni – narzędzia    23
1.3.1. Telemarketing    24
1.3.2. Internet    26
1.3.3. Przesyłki pocztowe    28
1.3.4. Ulotki, wkładki, załączniki    33
1.3.5. Radio i telewizja    33
1.4. Marketing sieciowy    37

Rozdział II. Marketing sieciowy jako forma działalności gospodarczej    39
2.1. Marketing sieciowy – definicje    39
2.2. Zasady działalności z uwzględnieniem planu marketingowego    44
2.3. Dystrybutor – jego rola w marketingu sieciowym    49
2.4. Metody docierania do klienta i sposoby pozyskiwania    58

Rozdział III. Firma „Amway” jako przykład marketingu sieciowego    63
3.1. Historia firmy    63
3.2. Forma działania i plan marketingowy    68
3.3. Klienci i dystrybutorzy – charakterystyka    73
3.5. Katalog oraz produkty Amway’a    79

Wnioski    83
Bibliografia    85
Spis rysunków    87

image_pdf