Marketing rynku samochodów osobowych

praca magisterska: 103 strony, 57 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział 1. Teoretyczne podstawy marketingu    5
1.1. Pojęcie, geneza i funkcje marketingu    5
1.2. Strategia marketingowa: pojęcie i rodzaje    11
1.3. Metody ustalania strategii marketingowej    18

Rozdział 2. Charakterystyka rynku samochodowego w Polsce    28
2.1. Ogólna charakterystyka rynku    28
2.2. Struktura rynku motoryzacyjnego    33
2.3. Tendencje rozwoju rynku samochodowym    46

Rozdział 3. Instrumenty marketingowe stosowane na rynku samochodów osobowych    50
3.1. Specyfika sprzedaży samochodów    50
3.2. Narzędzia marketingowe stosowane przez dealerów samochodów w Polsce    55
3.3. Strategie promocji na rynku samochodów osobowych    58

Rozdział 4. Strategie marketingowe wybranych producentów samochodów osobowych    67
4.1. Strategia marketingowa General Motors Polska    67
4.2. Strategia marketingowa Toyoty    84
4.3. Strategia marketingowa grupy Volkswagena    92

Podsumowanie i wnioski    95
Bibliografia    99
Spis tabel i rysunków    103

image_pdf