Marketing polityczny. Przemiany wizerunku politycznego Aleksandra Kwaśniewskiego

praca została oceniona na 5, ma bardzo mały współczynnik plagiatu

Spis treści

Wstęp 2

Rozdział I
Istota marketingu politycznego 4
1.1. Definicja i znaczenie pojęcia marketing 4
1.2. Rozwój marketingu politycznego 8
1.3. Pojęcie i koncepcje wizerunku politycznego 15

Rozdział II
Kreacja wizerunku politycznego Aleksandra Kwaśniewskiego w płaszczyźnie medialnej podczas kampanii wyborczych w latach: 1995, 2000 31
2.1. Strategia wyborcza Aleksandra Kwaśniewskiego w obu kampaniach 31
2.2. Slogany wyborcze w kampaniach Aleksandra Kwaśniewskiego 41
2.3. Reklama polityczna podczas obu kampanii prezydenckich Aleksandra Kwaśniewskiego 44
2.4. Telewizyjne debaty 52

Rozdział III
Kreacja wizerunku politycznego Aleksandra Kwaśniewskiego na płaszczyźnie społecznej w obu kampaniach 59
3.1. Bezpośrednie spotkania z wyborcami 59
3.2. Rola Jolanty Kwaśniewskiej w tworzeniu pozytywnego wizerunku Aleksandra Kwaśniewskiego 63
3.3.Opinia publiczna o Aleksandrze Kwaśniewskim 71

Zakończenie 86
Bibliografia 88
Załączniki 93

image_pdf