Małżeńska wspólnota majątkowa

praca magisterska: 111 stron, 128 pozycji w bibliografii – m.in. orzeczenia, wyroki

Wstęp

Rozdział I
Małżeńskie ustroje majątkowe w prawie polskim
1. Uwagi wstępne
2. Klasyfikacja małżeńskich ustrojów majątkowych
3. Ewolucja małżeńskiego ustroju majątkowego w prawie polskim

Rozdział II
Wspólność majątkowa małżeńska – zagadnienia ogólne
1. Powstanie wspólności majątkowej małżeńskiej
2. Ogólna charakterystyka wspólności majątkowej małżeńskiej

Rozdział III
Wspólność majątkowa małżeńska jako podstawowy ustrój majątku w małżeństwie
1. Majątek małżonków pozostających we wspólności majątkowej
2. Majątki odrębne małżonków pozostających we wspólności majątkowej

Rozdział IV
Zarząd i odpowiedzialność we wspólności majątkowej małżeńskiej
1. Zarząd majątkiem objętym małżeńską wspólnością ustawową
2. Odpowiedzialność majątkiem wspólnym za zobowiązania jednego z małżonków

Rozdział V
Zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej i jego skutki prawne
1. Uwagi wstępne
2. Zniesienie wspólności przez sąd
3. Skutki ustania wspólności

Wnioski
Bibliografia

image_pdf