Makroekonomiczne przesłanki prywatyzacji wielkich monopoli w Polsce

praca magisterska: 143 strony, 86 pozycji w bibliografii

Wstęp    4

Rozdział 1 Przesłanki prywatyzacji monopoli w Polsce    6
1.1.  Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych.    6
1.1.1. Rodzaje prywatyzacji najczęściej stosowane w Polsce.    12
1.2.  Rentowność monopoli w Polsce.    31
1.2.1. Polskie Koleje Państwowe    31
1.2.2. Nafta Polska    39
1.3. Korzyści płynące z prywatyzacji    44

Rozdział 2 Wzrost efektywności i konkurencyjności prywatyzowanych firm    49
2.1.  Wpływ  własności prywatnej na poprawę efektywności gospodarki.    49
2.2. Restrukturyzacja i modernizacja prywatyzowanych firm.    54
2.2.1. Zmiany strukturalne Polskich Kolei Państwowych.    54
2.2.2. Restrukturyzacja i modernizacja Polskiego Koncernu Naftowego    67
2.2.3. Telekomunikacja Polska S.A. u progu zmian    73
2.3. Konkurencja jako skuteczne narzędzie wzrost efektywności    79
2.3.1. PKN wobec konkurencji krajowej i zagranicznej    79
2.3.2. Demopolizacja rynku telekomunikacyjnego w Polsce.    84

Rozdział 3 Prywatyzacja wielkich przedsiębiorstw a rozwój gospodarki polskiej.    93
3.1 Prywatyzacja a rozwój rynku kapitałowego w Polsce    93
3.2. Wzrost dochodów budżetowych państwa    104
3.3. Wzrost wydatków na inwestycje i infrastrukturę    111
3.4. Wzrost wydatków na B+R    121

Zakończenie    128
Spis tabel    133
Bibliografia    136

image_pdf