Magazynowanie jako funkcja logistyczna centrów logistycznych

119 stron, 56 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział 1: Cele powstawania centrów logistycznych    4
1.1. Definicja centrów logistycznych    4
1.2. Klasyfikacja centrów logistycznych    6
1.3. Funkcje    10
1.4. Korzyści wynikające z działalności centrów    15
1.5. Wymagania stawiane centrom logistycznym    17
1.6. Centra logistyczne w Polsce i Europie    21

Rozdział 2: Magazyn jako podsystem logistyczny    28
2.1. Pojęcie magazynu i magazynowania    28
2.2. Podział magazynu i struktura    39
2.3. Wykorzystywanie przestrzeni magazynowej jako zmniejszenie kosztów    46
2.4. Podstawowe przepisy i normy obowiązujące w magazynowaniu    53
2.5. Dokumentacja obowiązująca w systemie magazynowania    58

Rozdział 3: Rozmieszczenie centrów logistycznych w Polsce    67
3.1. Czynniki wpływające na lokalizację centrów logistycznych    67
3.2. Rodzaje inicjatyw i rozważane lokalizacje    81
3.3. Charakterystyka wybranych centrów logistycznych    88
3.4. Problemy rozwoju centrów dystrybucji    105

Podsumowanie    113
Bibliografia    115

image_pdf